עיצוב מרחבי למידה המלצות ומידע

עיצוב

"סביבה לימודית" מתייחסת לסביבה האנושית והחומרית, לאקלים החינוכי, ליחסים בין השותפים ללמידה ולהיבטים הארגוניים: ארגון זמן, ארגון לומדים וארגון צוות. סביבה = מערכת רכיבים הקשורים זה בזה, נותנים משמעות זה לזה ומכוונים במשולב למטרות של למידה (סלומון, תשנ"ה).  

במצגת המצורפת ניתן לקבל מספר תובנות על עיצוב סביבה מיטביעיצוב מרחב למידה

מאמר בנושא תכנון ועיצוב מוסדות חינוך ללמידה 

לקט מאמרים וקישורים של דר' לימור ליבוביץ בנושא אוריינות חזותית 

אוריינות המדיה הדיגיטאלית מתוך הפורטל הפדגוגי 

סביבה נעימה ללמידה  – מכון דוידסון 

עיצוב סביבה חינוכית בגן  – הרצאה מקוונת – אקדמיה ברשת